நடிகர் சல்மான்கான் வீட்டை வீட்டை முற்றுகையிட்டு போராட்டம்

30

நாம் தமிழர் கட்சி {மும்பை)

நடிகர் சல்மான்கான் வீட்டை வீட்டை முற்றுகையிட்டு போராட்டம்.

மராத்திய மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மா கென்னடி கனக மணிகண்டன பொன் கருணாநிதி செய்தித்தொடர்பாளர் அந்தோணி ஜார்ஜ் மும்பை ஆலோசகர்கள் ம சசி குமார் அந்தோணி தமிழன் மற்றும் கட்சி தோழர்கள்’