பெங்களூரில் நாம் தமிழர் கட்சி கலந்தாய்வு

65

நாம் தமிழர் கட்சி பெங்களூருவில் பந்சாகர் பகுதியில் 01.06.2014 அன்று கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.இதில் திரு.ராசேந்திரன்,திரு.அசோக்,திரு.சரவணகுமார்,திரு.சுந்தர்,திரு.ரங்கா, மற்றும் திரு.ராசு,திரு.சகன்,திரு.மணி,திரு.சண்முகம் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்துகொண்டனர்.