திண்டுக்கல் மாவட்டம் பட்டிவீரன்பட்டியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக முத்துக்குமார் வீரவணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது.

45

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பட்டிவீரன்பட்டியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக  முத்துக்குமார் வீரவணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது.