04/08/2013 அன்று கடலூர் மாவட்டத்தில் கலந்தாய்வு கூட்டம்.

189

கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி நகரம் (ம) ஒன்றியம்,அண்ணா நகரம் ஒன்றிய கலந்தாய்வு கூட்டம் வரும் 04/08/2013 அன்று நடைபெறவுள்ளது.