“படைப்போம் புதிய அரசியல் வரலாறு”கொள்கைவிளக்க பொதுக்கூட்டம்-27/04/13.

53

நாம் தமிழர் புதுச்சேரி நடத்தும் கொள்கை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம்.

இடம்:மாதா கோவில் திடல்,பாகூர்.

நாள்:27/04/2013.சனிக்கிழமை மாலை 5 மணிக்கு.