திருவள்ளூர் மத்திய மாவட்டதில் கொடியேற்றம்

20

நாம் தமிழர் திருவள்ளூர் மத்திய மாவட்டம் திருநின்றவூர் பகுதியில் 04/03/2013 அன்று கொடியேற்ற நிகழ்வு நடந்தது மாவட்ட பொறுப்பாளர் திரு சுந்தரமூர்த்தி,மற்றும் மாவட்ட நாம் தமிழர் தோழர்கள் கலந்துகொண்டார்கள்.