காலச்சுவடு பத்திரிக்கையைப் தமிழர்கள் புறக்கணிப்போம்!!

22

• காலச்சுவடு தலித்களுக்கு எதிராக வன்மத்துடன் நடந்து கொள்கிறது

• காலச்சுவடு இஸ்லாமியர்களைத் தீவிரவாதிகளாக சித்தரிக்கிறது

• காலச்சுவடு இடதுசாரி இயக்கங்கள் மீது வன்மம் காட்டுகிறது

• காலச்சுவடு தேசிய இனப்போராட்டங்களைக் கொச்சைப்படுத்துகிறது

• காலச்சுவடு இந்திய அரசு எடுபிடிகளீன் கருத்துக்களை வெளீயிடுகிறது

• காலச்சுவடு பெரியார் போன்ற முற்போக்கு சக்திகளை கொச்சைப்படுத்துகிறது

• காலச்சுவடு தமிழீழ விடுதலைப் போராளிகளை கொச்சைப் படுத்துகிறது

• காலச்சுவடு தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டத்தின் அறத்தை மறுக்கிறது

• காலச்சுவடு பார்ப்பனிய கலாச்சாரத்தை தூக்கிப்பிடிக்கிறது