கூடங்குளம் அணுஉலை எதிர்ப்பு 72 மணி நேர தொடர் உண்ணாவிரதத்தில் ஒரு சிறுவனின் பேச்சு – காணொளி இணைப்பு

27

கூடங்குளம் அணுஉலை எதிர்ப்பு 72 மணி நேர தொடர் உண்ணாவிரதத்தில் ஒரு சிறுவனின் பேச்சு. எங்கள் நாடி நரம்பு எல்லாம் அணு உலை எதிர்ப்பு ஊறிப்போய் உள்ளதை புரிந்து கொள்ளுங்கள்.