நாம் தமிழர் கட்சியின் மாவீரர் நாள் கூட்டம் – புகைப்படங்கள்..

80

காவல் துரையின் கெடுபிடிகள் அடக்குமுறைகளை மீறி கடலூரில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் நாம் தமிழர் கட்சியின் மாவீரர் நாள் கூட்ட புகைப்படங்கள்….

 

முந்தைய செய்திமாவீரர் நாள் வேலூர் 2011
அடுத்த செய்திமாவீரர் நாள் விழுப்புரம் 2011