[காணொளி இணைப்பு] ”இலங்கையின் படுகொலைக் களம்” சனல்4 வெளியிட்டுள்ள ஆவணப்படம்

43

சனல்4 தொலைக்காட்சி வெளியிட்டுள்ள ”இலங்கையின் படுகொலைக் களம்” என்னும் ஆவணத் திரைப்படத்தை நேற்று வெளியிட்டுள்ளது. அதன் தொகுப்பு :

முந்தைய செய்திMUST WATCH : ‘SRI LANKA’S KILLING FIELDS’ WILL BE BROADCAST ON CHANNEL 4- TUESDAY 14TH JUNE AT 11:05PM
அடுத்த செய்திUK presses Sri Lanka over Channel 4’s ‘war crimes’ film