மே 18 : வேலூர் ஐ.நா போர்க்குற்ற அறிக்கைக்கு ஆதரவாக நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் செந்தமிழன் சீமான் ஆற்றிய உரை

48

மே 18 : வேலூர் ஐ.நா போர்க்குற்ற அறிக்கைக்கு ஆதரவாக நடைபெற்ற நாம் தமிழர் கட்சியின் பொதுக்கூட்டத்தில் செந்தமிழன் சீமான் ஆற்றிய உரை