மே 18 : நாம் தமிழர் கட்சி – மாபெரும் பேரணி பொதுக்கூட்டம் – சுவரொட்டி பதாகைகள் தரவிக்க இணைப்பு

161

மே 18 : நாம் தமிழர் கட்சி – மாபெரும் பேரணி பொதுக்கூட்டம் – சுவரொட்டி பதாகைகள் தரவிக்க இணைப்பு

இணைப்பு 1

இணைப்பு 2

இணைப்பு 3

இணைப்பு 4

இணைப்பு 5

Right click and click ‘Save link as’

அச்சிற்க்காக வடிவ கோப்பு – Coral draw design file வேண்டுமெனில்  தொடர்புகொள்ள – கருந்தமிழன் : 9600444635