காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஏன் வாக்களிக்கக்கூடாது ? – மின்நூல்

29

காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஏன் வாக்களிக்கக்கூடாது ?

நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் பரப்புரை புத்தகம் – மின்நூல் வடிவில் இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

கீழுள்ள படத்தின் மேல் சொடுக்கவும்