[புகைப்படங்கள் 2 இணைப்பு] சிறையிலிருந்து சீறிப்பாய்ந்த சீமான் தலைமை அலுவலகத்தில்…

76

சிறையில் இருந்து சீரி பாய்ந்த சீமான் தலைமை அலுவலகத்தில்…

http://naamtamilar.org/gallery/#/content/994_thalaimaiseyalagam/999_/

முந்தைய செய்திபோர்க்குற்றங்கள் தொடர்பில் கிடைத்துள்ள ஆதாரங்கள் அபூர்வமானவை – அதனை தவறவிடுவது மன்னிக்கமுடியாதது: ஜுலியன் நோவல்ஸ் (நேர்காணல்)
அடுத்த செய்தி[381 புகைப்படங்கள் இணைப்பு] வேலூர் சிறையிலிருந்து வெளிவந்தது முதல் சென்னை கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டம் வரையான புகைப்படங்கள்.