பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

One Comment

  1. shankkerkanth

    Hi naam tamilar people
    It is necessary that like you original tamil people must worry about tamil political scene.But you don’t follow the tiger’s way of political life. Moderate politics is only gaining momentum all over the world. so please change the flag .If you continuously follow ltte way you wil get more trouble in the future-shankkerkanth.

Comments are closed.

©2020 ஆக்கமும் பராமரிப்பும்: நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு