முகப்பு செந்தமிழன் சீமான் தினம் ஒரு சிந்தனை

தினம் ஒரு சிந்தனை

பெருந்தலைவர் காமராசர் 115ஆம் ஆண்டு பிறந்தநாள் – சீமான் புகழ்வணக்கம்

15-07-2017 பெருந்தலைவர் காமராசர் அவர்களின் 115ஆம் ஆண்டு பிறந்தநாள் - சீமான் புகழ்வணக்கம் | நாம் தமிழர் கட்சி   எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன்! நமக்கு எழுத்தறிவித்த ஏந்தல்!   பசி வந்தால் பத்தும் பறக்கும்! பசியோடு இருந்தால்...

08-09-2016 தினம் ஒரு சிந்தனை – 97 | செந்தமிழன் சீமான்

https://www.youtube.com/watch?v=bVgo3zv3dUY

07-09-2016 தினம் ஒரு சிந்தனை – 96 | செந்தமிழன் சீமான்

https://www.youtube.com/watch?v=A7CWxXjU5dw

06-09-2016 தினம் ஒரு சிந்தனை – 95 | செந்தமிழன் சீமான்

https://www.youtube.com/watch?v=Tr5U77gW9P8

05-09-2016 தினம் ஒரு சிந்தனை – 93 | செந்தமிழன் சீமான்

https://www.youtube.com/watch?v=_I6yjbpjo7o