நூல் பரிந்துரை

இராஜீவ் கொலை – நீதியைக் கொன்ற‌ சி.பி.ஐ. – கீற்று நந்தன்

இராஜீவ் கொலை - நீதியைக் கொன்ற‌ சி.பி.ஐ. இராஜீவ் காந்தி கொலை தொடர்பாக அண்மையில் இரண்டு புத்தகங்கள் வெளிவந்துள்ளன. ஒன்று, சவுக்கு வெளியீடான 'விடுதலைப் புலிகளுக்கு அப்பால் -‍ ராஜீவ் கொலைப் பின்னணி'. மற்றொன்று,...