அகவணக்கம், வீரவணக்கம், உறுதிமொழி மற்றும் பாடல்கள் (ஒலி கோப்பு இணைப்பு)

1342

அகவணக்கம், வீரவணக்கம், உறுதிமொழி

கட்சி நிகழ்வுகள் ஆரம்பிக்கும் முன்னர் பயன்படுத்தக்கூடிய அகவணக்கம், வீரவணக்கம், உறுதிமொழிக்கான செந்தமிழன் சீமானின் குரல் ஒலி பதிவு. கீழேயுள்ள இணைப்புகளை சொடுக்கி கோப்பினை தரவிறக்கம் செய்துகொள்ளுங்கள்

https://drive.google.com/drive/folders/0Bxc2BS79sTuCOXZMcnFoUW0zZjg?usp=sharing