குவைத் செந்தமிழர் – கலந்தாய்வு கூட்டம்

35

குவைத் செந்தமிழர் சார்பாக 17.03.2023 அன்று மாலை தெற்கு மண்டல கலந்தாய்வு கூட்டம் மெகஃபுல்லா கடற்கரையில் மிகச்சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது.