குன்னம் சட்டமன்ற தொகுதி பனை விதை நடுதல்

33

குன்னம் சட்டமன்ற தொகுதி செந்துறை ஒன்றியத்தில் உள்ள புதுப்பிளையம் கிராமத்தில் ஏரி,ஓடை கரையின் ஓரங்களில்,பனைவிதை நடப்பட்டது.
ஏற்பாடு
செந்துறை வடக்கு ஒன்றிய இணை தலைவர் பாபு மற்றும் வடக்கு ஒன்றிய இளைஞர் பாசறை செயலாளர்
கோ.மாயகிர்ஷ்ண