ஊத்தங்கரை தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் 

59
ஊத்தங்கரை தொகுதி  மத்தூர் ஒன்றியம் சார்பாக  உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்  ஒட்டபட்டி ஊராட்சியில்
தொகுதி பொருளாளர்  மாதேஸ் ,ஊராட்சி பொறுப்பாளர் தசரசன் தலைமையில்  16/01/2022 அன்று சிறப்பாக
நடைபெற்றது.