திருமயம் தொகுதி மாத கலந்தாய்வு கூட்டம்

35

திருமயம் தொகுதி, தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர், மாவட்ட பொருப்பாளர்கள், தொகுதி பொருப்பாளர்கள், அனைத்து ஒன்றிய பொருப்பாளர்கள் கலந்துகொண்டார்கள். தொகுதி வளர்ச்சி பணிகள் பற்றி ஆலோசனை செய்யப்பட்டது.