பேராவூரணி சட்டமன்ற தொகுதி – மாவீரர் நாள் நிகழ்வு

105
பேராவூரணி சட்டமன்ற தொகுதி க்கு உட்பட்ட கொள்ளுக்காட்டில் மாவீரர் நாள் அன்று குருதி கொடை முகாம் மற்றும் கொடி ஏற்றி மரக்கன்று பொது மக்களுக்கு வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது..