ரிசிவந்தியம் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

23

ரிஷிவந்தியம் சட்டமன்ற தொகுதி சங்கராபுரம் மேற்கு ஒன்றிய லக்கிநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில் பாகம் எண் : 3,4,5. ஆகிய பகுதிகளில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடத்தப்பட்டது .இதில்
மாவட்ட, தொகுதி, ஒன்றிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

தொகுதி துணைத் தலைவர்
கரடி க. கண்ணன்
+916369724890