கிருஷ்ணகிரி தொகுதி சவுளூர் கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது

52

கிருட்டிணகிரி மாவட்டம், கிருஷ்ணகிரி தொகுதி, காவேரிப்பட்டணம் ஒன்றியத்தில் உள்ள சவுளூர் கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது..