ஆலங்குடி தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

41

ஆலங்குடி தொகுதி- திருவரங்குளம் மேற்கு ஒன்றியம்- மாஞ்சான்விடுதி ஊராட்சியில் தொகுதி கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.