பெரம்பூர் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

25
வடசென்னை தெற்கு மாவட்டம் பெரம்பூர் தொகுதி காலந்தாய்வு மற்றும் புதிய வட்ட, பகுதி, தொகுதி, பொருப்பாளர்கள் – தேர்வு கூட்டம் மாநில, மாவட்ட, தொகுதி நிர்வாகிகள். முன்னிலையில் சிறப்பாக நடைபெற்றது..