ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத்தொகுதி – வீரத்தமிழர் முன்ணனி அன்னதானம் வழங்குதல்

77
ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத்தொகுதி
ஜிங்கல் கதிரம்பட்டி ஊராட்சியில் 23-07-2022 அன்று  கருமலை பாலமுருகன் திருக்கோயில்  திருவிழாவில்
நாம் தமிழர் கட்சியின்

மத்தூர் தெற்கு ஒன்றியம் சார்பில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது…