புதுக்கோட்டை தொகுதி கொடியேற்றம்

25

04/06/2022 சனிக்கிழமை புதுக்கோட்டை நகரம் மேட்டுப்பட்டி பகுதியில் புதுக்கோட்டை நகரம் தெற்கு முன்னெடுத்த கொடியேற்ற நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் பகுதி உறவுகள் கலந்துகொண்டார்கள்.

செய்திதொடர்பாளர்
சு.திருலோகசுந்தர்