பொள்ளாச்சி பாராளுமன்ற கலந்தாய்வு

22

பொள்ளாச்சி பாராளுமன்ற கலந்தாய்வு நடைபெற்றது வால்பாறை தொகுதி சார்பாக 22 நபர்களை இணைத்து ஒற்றுமையுடன் கலந்து கொள்ளப்பட்டது.