சேலம் மேற்கு தொகுதி திருமுருக பெருவிழா

20

தை 1 சேலம் மேற்கு தொகுதி வீரத்தமிழர் முன்னணி சார்பாக திருமுருக பெருவிழா மற்றும் அன்னதானம் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.