கீழ்பென்னாத்தூர் தொகுதி -பொங்கல் திருவிழா

54
கீழ்பென்னாத்தூர் தொகுதிக்குட்பட்ட துரிஞ்சாபுரம் மேற்கு ஒன்றியத்தில் தமிழ் புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் திருவிழா சிறப்பாக 14/01/2022 அன்று கொண்டாடப்பட்டது.