போளூர் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

5
போளூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக கஸ்தம்பாடி ஊராட்சியில் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது