கிள்ளியூர் தொகுதி தியாக தீபம் திலீபன் நினைவேந்தல்

13

கிள்ளியூர் தொகுதி முஞ்சிறை கிழக்கு ஒன்றியம் சார்பாக, தியாக தீபம் திலீபன் நினைவேந்தல் மற்றும் மரக்கன்று வழங்கும் நிகழ்வு செம்மான்விளை அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அருகில் நடைபெற்றது.