புதுச்சேரி நாம் தமிழர்கட்சி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி – வீரதமிழச்சி  செங்கொடி வீரவணக்க நிகழ்வு

39

28-08-2021 புதுச்சேரி நாம் தமிழர்கட்சி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி சார்பாக பாக்கமுடையான் பேட் செல்வ விநாயகர் கோவில் அருகே வீரதமிழச்சி  செங்கொடி அவர்களுக்கு வீரவணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது.