திருபெரும்புதூர் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

82

திருபெரும்புதூர் தொகுதி குன்றத்துர் நடுவண் ஒன்றிய கலந்தாய்வு கூட்டம் எருமையூரில் நடைபெற்றது.