பெருந்தலைவர் காமராசர் – புகழ் வணக்க நிகழ்வு

19

காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக  (15/07/2021) அன்று பெருந்தலைவர் காமராசர் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.