புதுச்சேரி -அரியாங்குப்பம் தொகுதி=கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

54

புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சி அரியாங்குப்பம் தொகுதி சார்பாக  எரிபொருள் உயர்வினை கண்டித்து  கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.