தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி -கலந்தாய்வுக்கூட்டம்

56

புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சியின் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியின் கலந்தாய்வுக்கூட்டம் 16.7.2021 அன்று நடைபெற்றது.