தேனி கிழக்கு மாவட்டம் – கண்ணீர் வணக்க நிகழ்வு

34

நாம் தமிழர் கட்சி தேனி கிழக்கு மாவட்டம் சார்பில் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்களின் தகப்பனார் செந்தமிழன் அப்பா மறைவுக்கு தேனியில் 14.05.2021 கண்ணீர் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.