செஞ்சி தொகுதி – கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

29

செஞ்சி தொகுதி செஞ்சி தெற்கு ஒன்றியம் தேவதானம் பேட்டை கிராமத்தில் 3-6-2021 அன்று நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது