சிவகங்கை தொகுதி உலக சுற்றுச்சூழல் தினம், மரக்கன்றுகள் நடுதல்

18

சிவகங்கை தொகுதி
காளையார்கோவில் ஒன்றியம் சுற்றுச்சூழல் பாசறை
சார்பில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளது