குளச்சல் தொகுதி முன்கள பணியாளர்களுக்கு உதவி

11

குளச்சல் தொகுதி கப்பியறை பேரூர் சார்பில் கப்பியறை பேரூரில் பணியாற்றும் முன்கள துப்புரவு பணியாளர்கள் உட்பட 20 குடும்பங்களுக்கு ரூ13000 செலவில் உணவு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது.