நாசரேத் கபசுர குடிநீர் வழங்கல்

14

நாசரேத்-மூக்குப்பீறி பகுதிகளில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது

தொடர்புக்கு
9042210818