தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

199

(11-02-2021 ) தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி 5வது வாக்குச் சாவடிக்குட்பட்ட குண்டுப்பாளையம் பகுதியில், அவர்களின் தலைமையில்  உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது,