காலாப்பட்டு தொகுதி – *சிந்தனைச் சிற்பி சிங்காரவேலர்* அவரின் நினைவேந்தல்

16

காலாப்பட்டு தொகுதி சார்பாக பெருந்தலைவர் ஐயா *சிந்தனைச் சிற்பி சிங்காரவேலர்* அவரின் நினைவைப் போற்றும் வகையில் *புகழ் வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வு செலுத்தப்பட்டது.