காலாப்பட்டு தொகுதி – காணொளி பரப்புரை

41

காலாப்பட்டு தொகுதி ஆலங்குப்பம் வாக்குச்சாவடி எண் 12/1 பகுதியில் அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் அவர்களின் உரைகள் காணொளியாக திரையிட்டு பரப்புரை செய்யப்பட்டது.