ஈரோடு மேற்கு தொகுதி- மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்

95

மாதாந்திர கலந்தாய்வு
ஈரோடு தெற்கு மாவட்டம் , ஈரோடு மேற்கு தொகுதி ,ஈரோடு மேற்கு_மாநகரம்.
அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமை (02-01-2021)
மாத கலந்தாய்வு நடைபெற்றது. 08:00 மணியளவில் மாதாந்திர வரவு செலவு கணக்கு
உறுப்பினர் முன்னிலையில் நடைபெற்றது.