மதுரை தொகுதி – கலந்தாய்வு நிகழ்வு

27

மதுரையில் 23.01.2021 அன்று நடந்த அண்ணன் சீமான் தலைமையில் களப்போராளிகளுடன் கலந்தாய்வு நிகழ்வில் தேனி மாவட்ட உறவுகள் கலந்து கொண்டனர்.