புதுக்கோட்டை தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

42

புதுக்கோட்டை தொகுதி கரிகாலன் குடிலில் 26.01.2021 அன்று  கலந்தாய்வு கூட்டம் மற்றும் வேட்பாளர் அறிமுகக் கூட்டம், அனைத்து பொறுப்பாளர் மற்றும் தொகுதி உறவுகளின் முன்னிலையில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.